LEADER v oblasti využití odpadního tepla v malém měřítku

• INSTALOVÁNO více než 100 strojů
• 14 ZEMÍ
• 1 500 000 + provozních hodin

Electratherm - POWER+ GENERATOR

POWER + ElectraTherm GENERÁTOR vyrábí elektřinu z odpadního tepla o nízkých teplotách ( 77 – 150 °C) s využitím technologie Organic Rankine Cycle (ORC). K výrobě elektřiny není potřeba žádné palivo (pouze odpadní teplo), a tudíž se jedná o elektřinu s nulovými emisemi.   ORC využívá uzavřený systém. ORC jsou dodávány na klíč s výkony do 125kWe.

THIS IS SMART POWER®

Programy s odpadním teplem

Electratherm - Stationary Engines
Electratherm - Methane Optimization
Electratherm - Biomass

Biomasa
Kotle na biomasu
Technologie PGFireBox
Zplyňování

Electratherm - Geothermal

Kontaktujte nás

envelope_o
Menu